Op avontuur met God

door Dirk-Jan Kraan

Als je iemand in de Bijbel geen avonturier kunt noemen is het Jona wel. Toch is het verhaal van Jona één van de meest bekende als het gaat om avonturen. Uit zijn avontuur zijn een hoop bijzondere aspecten en lessen te halen. Zo is gehoorzaamheid een groot thema in het verhaal. Maar ook wat er gebeurt met de wonderboom in het oosten van Ninevé. En wat dacht je van de storm en de vis?

Voor dit blog wil ik kort stilstaan bij de missie die Jona had en de parallellen die wij daaruit kunnen trekken voor ons eigen leven. Ik ga ik er even vanuit dat je het verhaal van Jona kent. Zo niet, pak dan je Bijbel en lees het door. Ik beloof dat je er met 15 minuten doorheen bent.

Wat zo mooi is aan het verhaal van Jona is zijn oprechte worsteling met zijn missie en hoe de Heer hiermee omgaat. Jona is niet van de avonturen en toch wordt hij naar de meest gewelddadige stad gestuurd van het Midden Oosten (Jona 1:2). Waarom? Omdat God met Jona wil samenwerken om Zijn liefde te verspreiden. Daarin is Hij ook zeer volhardend. Steeds als Jona van zijn missie of pad afwijkt zoekt God hem weer op. Denk aan het voorbeeld op de zee, of toen Jona aan het mopperen was en God hem een wonderboom gaf.

God wil met Jona wil samenwerken om Zijn liefde te verspreiden.

Als je de kern van het verhaal probeert te grijpen is het een verhaal dat vol staat van Gods genade, barmhartigheid, goedertierenheid en geduld. Niet alleen voor Jona, maar ook voor de grote stad Ninevé. De stad blijft namelijk gespaard! (Jona 3:10) Ik vraag me weleens af of God ooit de intentie heeft gehad om die stad te vernietigen. Hij heeft namelijk altijd op Zijn agenda om Zijn liefde en koninkrijk te verspreiden. God heeft Jona vooruit gestuurd om Ninevé te waarschuwen. Jona heeft met zijn profetie dus voorkomen dat de gehele stad omgekeerd zou worden. Ondanks de tegenstribbelingen van Jona is God nooit van zijn zijde geweken. Op de meest cruciale momenten is Hij er voor Jona.

Terug naar ons
Wij zijn de Jona’s van deze tijd. God heeft ook jouw hulp nodig. Met jou wil Hij op avontuur gaan. Daarbij gaat het er God niet om hoe groot je avontuur is, maar of jij het avontuur met Hem durft aan te gaan. Probeer voor jezelf eens te bedenken: in welk avontuur zit ik nu? Waar zie ik tegenop? Dit kan van alles zijn. Stel jezelf de vraag: durf ik samen met God dat avontuur aan te gaan?

Het gaat God er niet om hoe groot je avontuur is,
maar of jij het avontuur met Hem aan durft te gaan.

En als je wel weet in welk avontuur je zit, wat doe je er dan op dit moment mee? Stel je het uit? Durf je te vertrouwen op God dat Hij het beste met je voor heeft? En dat Hij je nooit in de steek zal laten?

En last but not least: durf je erop te vertrouwen dat God van je houdt? No matter what? Durf je te geloven dat God in jou een avonturier ziet waarmee Hij graag wil samenwerken? God durft het avontuur samen met jou aan! Jij ook?