God doet wat Hij belooft

door Hadassa Stehouwer

It’s the most wonderful time of the year! Het schalt door de supermarkt heen. De pepernoten in de schappen hebben plaats gemaakt voor de kerstkransjes en pakken chocolademelk. Buiten zijn grote kerstbomen opgezet en overal hangen lichtjes. Na 4 weken advent is het dan eindelijk zover: het is kerst! De tijd dat kerststallen worden uitgestald en kerstverhalen worden voorgelezen.

En dan heb jij de afgelopen weken het boek Zacharia gelezen. Een boek dat niks met kerst te maken lijkt te hebben. Wat moet je met dit boek in de tijd rond kerst? Wat hebben advent, kerst en Zacharia met elkaar te maken?

Nou, meer dan je denkt! Het begint al met de naam van het boek. Het is vernoemd naar de profeet Zacharia, die dit boek heeft geschreven. Zijn naam betekent: de Heer gedenkt. God denkt aan het volk van Israël, Zijn volk. Hij denkt aan het verbond dat Hij met hen heeft gesloten. Hij denkt aan de dingen die Hij hen heeft beloofd. Hij is Zijn volk en Zijn beloften niet vergeten. Nee, God herinnert het zich en Hij zal zich eraan houden.

Het volk Israël was door de Babyloniërs in ballingschap meegenomen naar Babylon. Nadat ze daar 70 jaar hadden gewoond, mochten ze eindelijk weer terug naar hun stad Jeruzalem. De hele stad was verwoest door de Babyloniërs en was één grote puinhoop geworden. De Israëlieten moesten de stad opnieuw opbouwen. Ze waren eindelijk weer in hun eigen land terug, maar daar bleken de problemen niet allemaal mee te zijn opgelost. Het opbouwen van de stad bleek niet zo gemakkelijk te zijn. Van allerlei kanten werden het volk tegengewerkt. De mooie stad waar ze 70 jaar lang naar hadden verlangd, werd niet zo mooi als ze hadden gewild. Was dit nou waar ze op hadden gehoopt, al die jaren dat ze in Babylon woonden? Was dit de stad waar God zou wonen en koning zou zijn? Was dit wat God hen had beloofd over de toekomst?

Dan komt de profeet Zacharia. In allerlei visioenen ziet hij dingen die in de toekomst gaan gebeuren. Wat hij ziet, vertelt hij aan het volk. Herstel. Rust. Vrede. Gods aanwezigheid. En… de Messias. Iemand die herstel zal brengen. Iemand die voor rust en vrede zal zorgen. Iemand die Gods aanwezigheid heel dichtbij zal brengen.

Als het volk om zich heen kijkt, zien ze hier nog niets van. Hoe moet deze puinhoop ooit een mooie, vredige stad worden? Hoe moet het ooit een stad worden waar God koning van is? Dat kan het volk zelf niet doen. Daar is de Messias voor nodig. De Messias, die door God is beloofd.

Het volk Israël zag uit naar de Messias. Ze wachtten en hoopten dat Hij snel zou komen. Met kerst vieren we dat Jezus naar de wereld kwam als de beloofde Messias. We vieren dat God zijn belofte herinnerde en zich eraan heeft gehouden.

Zoals de Israëlieten hoopten en verwachten, zo doen wij dat ook vandaag de dag. Kijk maar naar de wereld om je heen. Het is een grote puinhoop geworden. Hoe moet dit ooit weer een mooie wereld worden? Toch geloven we dat dit zal gebeuren. We verwachten dat er vrede en herstel zal komen. We verwachten dat Jezus terug zal komen en dit zal brengen. Hij heeft het ons beloofd.

Maar wanneer? Die vraag bleef voor het volk Israël onbeantwoord en voor ons ook. Maar één ding wordt duidelijk als je het boek Zacharia leest: God gedenkt. Hij is deze wereld niet vergeten. Hij vergeet Zijn beloftes niet, maar Hij houdt zich eraan. Jezus zal terugkomen. Er zal vrede en herstel komen.

Ik hoop dat je dit deze kerst mag vieren en geloven. De boodschap die Zacharia voor zijn volk had, geldt ook voor jou. God doet wat Hij belooft. Want God gedenkt.