Teaching: Wees het licht van de wereld!

door: Floris Kersloot

Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.– Matteüs 5:14 (NBV)

Floris sprak naar aanleiding van deze uitspraak van Jezus. Ver voordat Jezus deze uitspraak deed, liet Jesaja al zien dat Jezus Zijn licht zichtbaar wordt in het duister. En die Jezus roept mij, jou, ons allemaal om een licht voor deze wereld te zijn. Om in onze gebrokenheid onze blik op God gericht te houden. Om volledig herstel te zien als Gods Koninkrijk hier ten volle op aarde is. Dat hangt niet van je vertrouwen of geloof af: de verwachting blijft staan omdat Hij het zegt. En wat Hij zegt zal Hij doen.