Teaching: Wat als God spreekt?

door: Giovanni Veldhuis | tekst: Martijn Kersloot

In de Bijbel vinden we veel voorbeelden over God die tot mensen spreekt. Hij wil hen gebruiken op de plek waar ze staan, in de omstandigheden waarin ze zich bevinden. Maar, soms is dat niet even makkelijk. We willen vaak ook nog onze eigen dingen doen en gaan misschien wel tegen God in. Zo missen we het doel. Mozes had bijvoorbeeld een boek kunnen schrijven ‘Hoe ga je om met brandende braamstruiken in het leven’, of Gideon ‘Hoe om te gaan met veeleisende engelen’, maar dat was het doel niet! God ging namelijk spreken.

Mozes
Bij Mozes komt een engel van God uit een vuurvlam uit het midden van een doornstruik (Exodus 3:2). De struik staat in brand, maar verteert niet. God ziet dat Mozes naar de struik gaat en Hij begint tot hem te spreken. Hij vertelt Mozes dat Hij ziet dat het volk in verdrukking is en het zwaar heeft en dat Hij Mozes wil gebruiken om het volk uit te leiden. Maar Mozes zegt hij het niet kan en uiteindelijk dat hij het niet wil. Huh? Mozes heeft een Godservaring, zoals wij hem niet kennen, maar alsnog zegt hij ‘Ja, dag, daar beginnen we niet aan’.

Gideon
Hetzelfde gebeurt met Gideon (Richteren 6:12-14). Ook aan hem verscheen een engel met een boodschap. En ook Gideon gaat er tegenin. Hij zegt: ‘als de Heer met ons is, waarom is dit alles dan overkomen?’ Maar God reageert: ‘Ga in deze kracht van u, en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden?’

‘Ik heb een plan met jou, want Ik houd zoveel van jou’ – God

Maar, ik dan?
Soms kun je denken dat je de dingen die God van je vraagt niet kan, dat je er niet geschikt voor bent. ‘Als God er was, dan was het toch niet zo’n zooitje in de wereld?’ Maar God zegt ook dan: ‘Ik heb een plan met jou, want Ik houd zoveel van jou’. Dat is soms enorm lastig te geloven! Het is makkelijker om dat over een ander te geloven, dan over jezelf. Jij zelf kent jezelf zo goed, je kent je tekortkomingen.

Samuel
De Heer kwam naar Samuel toe (1 Samuel 3:10). Samuel reageert met ‘Spreek, want Uw dienaar luistert’. Hij legt God geen voorwaarden op, maar hij zegt ‘Heer, zeg het maar. Ik dien U’. Net als bij Samuel moeten we God laten spreken, Hem laten zeggen wat Hij wil, hem laten aanspreken wat Hij wil en Hem laten uitpraten. Vaak gaan we voor een ervaring, maar zodra de kosten komen waardoor God kan verder gaan met wat Hij begonnen is, haken we af. Wat God wil doen is iets in gang zetten, dat niet in een keer klaar is.

Maria
Bij Maria kwam een engel met de vraag ‘wil jij met het kostbaarste wat je hebt, je lichaam, God dienen?’. Maria zegt: ‘Doe wat U behaagt. Hier ben ik.’ Er was niet meteen een kindje, het kostte tijd, het was een proces. Hetgeen wat God in je leven spreekt, is een proces, een zaad wat is geplant, en het zal uiteindelijk vrucht dragen.

‘God kan het handelen als je twijfelt of je er wel voor geschikt bent.’

Spreken en uitpraten
God vraagt of Hij mag spreken en of Hij mag uitpraten. Hij kan het handelen als je twijfelt of je er wel voor geschikt bent. Misschien vraagt God je om iets los te laten, maar lukt dat niet. Hij kan het handelen! Ook toen Mozes door ging zeuren kon God het handelen. Zelfs toen Mozes zei dat hij er geen zin in had en het niet wilde, had God nog steeds geduld, Hij kon alleen niet verder met het proces. Jij bent de baas van je leven, jij bepaalt of God verder gaat met wat Hij begonnen is. De hemel respecteert dat.

God heeft je gemaakt, Hij kent je. Hij wist waar Hij aan begon en Hij maakt het af met jou! Durf dat te geloven. Je hoeft alleen maar ‘Spreek Heer, uw dienstknecht luistert’ te zeggen.