Aanbidding is meer dan alle handjes in de lucht, toch?

door: Amanda Lock & Esther van der Haven | tekst: Moody Ossenblok

Aanbidding begint eigenlijk al in het begin van de Bijbel. God maakte de schepping en maakte ons om een relatie met Hem te hebben (Genesis 1:1). In die relatie met Hem mogen we reageren op wat Hij ons geeft, om Hem te bedanken. Het heeft dus niet alleen met muziek te maken, maar ook met onze levensstijl: we kunnen God op elk moment danken voor alles wat Hij voor ons doet!

Lofprijs en aanbidding
Als we lofprijzen en aanbidden komt Gods’ tegenwoordigheid in ons midden. In Psalm 98 en 100 wordt over het fysiek uiten van je enthousiasme voor God gesproken. Het lijkt misschien wel een beetje op een musical: als we God aanbidden, komt Hij als het ware het podium op, om het applaus in ontvangst te nemen, maar ook om met ons in contact te komen. Op het moment dat wij reageren op Hem, reageert Hij weer op ons. Psalm 25 vertelt dat als je God aanbidt, er een weg gebaand is van Hem naar ons toe, om tegen Hem te zeggen: ‘Heer, U bent fantastisch en ik wil U ontmoeten’.

De grootste reactie op God die we kunnen geven is onszelf.

Genade
De grootste reactie op God die we kunnen geven is onszelf. Het maakt God niet uit waar je vandaan komt of wat je gedaan hebt. Jezus heeft de weg voor ons vrij gemaakt en door de Heilige Geest kunnen we met God praten. Het is belangrijk dat je tijdens je aanbidding stilstaat bij het kruis en daar je bagage achterlaat.

God ontmoeten
De relatie die al begon in Genesis 1:1 kun je onderhouden met God. In je aanbidding kun je daar ook ruimte voor nemen: om bij Hem te komen en verder te bouwen aan die relatie. Jezus is het doel van onze aanbidding en onze identiteit kunnen we in Hem vinden, door intimiteit met Hem. Sta je wel eens stil bij de grootheid van God? Of ben je eraan gewend geraakt? Benut de tijd en zorg dat je brandstof hebt om op God te focussen tijdens de aanbidding. Er is steeds meer te ontdekken aan Zijn grootheid!

Sta je wel eens stil bij de grootheid van God?
Of ben je eraan gewend geraakt?

Zet zelf die stap, want er is nog zoveel meer te halen!
Het gaat God om jou! Aanbidding is niet alleen het spelen van liedjes, maar de zaal de ruimte geven om een persoonlijke ontmoeting te hebben met God. Bijvoorbeeld wanneer de zangers een stap terug nemen van de microfoon. Dan is het echt aan jou!

Door aanbidding te beantwoorden, krijg je intimiteit met God, leer je God beter kennen en raak je onder de indruk van Hem. Door die passie wil je Hem eigenlijk nog wel meer danken, zo krijg je een soort van positief vicieuze cirkel: een levensstijl.