Awake to who you are

door: David de Vos | tekst: Martijn Kersloot

Soms maken mensen de opmerking ‘Het gaat niet om jou’, zelfs op momenten dat je uitstapt in geloof. Maar Jezus stierf aan het kruis voor één reden: voor jou! Dat Zijn grootsheid in jou zichtbaar kan worden, want Hij houdt van jou, Hij wil dat je gelooft in jezelf en dat je ziet wat Hij voor je in de toekomst heeft.

Wat er in je leven is, wat er zich afspeelt, hoe je bent, is een resultaat van wat er in je hart plaatsvindt. Dat gaat niet om je omstandigheden die je overkomen, maar wie jij bent. Wie je bent is een resultaat van wat je in hart gelooft. Word wakker voor wie God in jou ziet!

Waar je hart vol van is…
Als je wil weten wat er in je hart is, dan moet je eens luisteren naar hoe je over jezelf praat. Waar je hart vol van is, loopt je mond van over. Wat je zegt over je toekomst, over hoe je je voelt. Je leeft nog steeds in een vleselijk lichaam, ook al is je geest nieuw. Daarom is er ook zo’n strijd om te kiezen voor wat God over je zegt, in plaats van wat anderen doen. Wij zijn apart gezet om een zegen te zijn in deze wereld.

Wij zijn apart gezet om een zegen te zijn in deze wereld.

We hoeven God niet te herinneren hoe Hij is, hij heeft geen ups en downs. Wij hebben dat wel. Als we bij elkaar komen om Hem te zoeken, dan komt Zijn heerlijkheid en identiteit, dan laat Hij merken hoe belangrijk je voor Hem bent.

Job
Ook Job liet zich stil (Job 32), hij voelde zich te jong en dacht dat anderen ouder en wijzer waren. Maar hij stond op, hij durfde uiteindelijk zijn mening te geven! In jou is, door God, alles aanwezig om de volgende stap te nemen. Wijsheid komt met de Geest van God, het groeit met gehoorzaamheid. Dat je realiseert dat God ‘Het is mij om jou te doen’ tegen je zegt. God wil je door je bewegen en Zich laten zien door je heen, maar je eigen onzekerheid kan dat in de weg zitten. Als de Geest van God over je komt, maakt het niet uit wie je bent of wat je afkomst is!

Leer eerst jezelf in Hem kennen,
jij bent wie je bent omdat God je zo gemaakt heeft.

De twee balken
Het kruis heeft twee balken: de horizontale balk en de verticale balk. De horizontale balk is als het evangelie wat je aan de wereld vertelt. Maar de verticale balk, als het evangelie voor jezelf, is langer. Leer eerst jezelf in Hem kennen! Jij bent wie je bent omdat God je zo gemaakt heeft. Elke dag dat jij wenst iemand anders te zijn is een dag niet geleefd! De Heilige Geest, die Jezus uit de dood opwekte, is in jou aanwezig. De duivel wil je graag vertellen dat het niet om jou gaat, dat je er niet toe doet, om die kracht niet naar buiten te laten komen. Maar die kracht die in jou leeft moet eruit!

Zalving
Zalving is de bovennatuurlijke bekwaamheid om natuurlijke dingen op een bovennatuurlijke manier te doen. Je kunt een voetballer zijn met natuurlijk talent, maar als je door God gezalfd bent, heb je een bovennatuurlijke manier om te voetballen. Ja, voetbal! Je hoeft geen worshipper of prediker te zijn om God te dienen. God heeft een plek voor jou, Hij heeft je apart gezet. Aanbid nooit de zalving zelf, maar degene die je gezalfd heeft: Jezus. De zalving die je hebt is blijvend (1 Joh.)!

Je kunt kiezen om te geloven dat God van je houdt, dat is een dagtaak!

Je bent een wonder, ja ja
Als God je corrigeert, als Hij vertelt dat het anders kan, doet Hij het op een liefdevolle manier. Hij is liefde. Misschien ben je bang voor God, ben je bang om straf van Hem te krijgen. Maar God zegt ‘als je nog bang bent, snap je nog niet hoeveel ik van je houd’ (1 Joh 4:18). Je kunt kiezen om te geloven dat God van je houdt, dat is een dagtaak! Zing desnoods ‘Je bent een wonder, ja ja. Je bent bijzonder, ja ja. Je bent heel speciaal’ drie keer op een dag.

Probeer niet iemand anders te zijn. Jezus kwam voor JOU!