Jezus in ons en wij in Hem

door: Freek van Balen | tekst: Martijn Kersloot

Jezus zegt ‘volg Mij, ik zal je maken tot vissers van mensen.’ Als je Hem volgt, gaat Hij met jou aan de slag en wil Hij je vormen zodat je in Zijn Koninkrijk aan het werk kan gaan.

Paulus
God maakte Paulus een dienaar tot het nieuwe verbond. Paulus was een man die heel veel kennis had van de Bijbel. Hij werd geroepen op een heel bijzondere manier: er kwam een licht uit de hemel toen hij op weg was naar Damascus. Op het moment dat hij Jezus ontmoette, ontdekte hij dat hij verkeerd bezig was. Hij viel op de grond en had een encounter, een krachtige ontmoeting, met Gods kracht. Hij kreeg een Openbaring van Jezus en hij vroeg ‘wat wilt U dat ik doe?’.

Geloven is luisteren naar Jezus, Zijn stem horen.

Loren Cunningham

Luisteren naar God: daar begint het mee. Als je Hem aanbidt en dichtbij Hem komt, dan spreekt Hij altijd. Hij heeft een verlangen om een relatie te hebben met jou! Leven in geloof is hetzelfde als geven in geloof. Als je dingen met Hem meemaakt, dan durf je op de rand te lopen, uit je comfort zone te stappen. Jezus wil graag in jou zijn, maar Hij wil ook dat jij in Hem bent. We willen allemaal wel dat Jezus in ons is, maar Jezus daagt ons juíst uit om ook in Hem te zijn. Als je in Hem bent, dan wordt Hij niet alleen deel van jouw leven, maar ook het omgekeerde. Je wordt een deel van Gods verhaal, jouw leven wordt op Zijn tijdlijn neergezet.

Vader, ik ​bid​ niet alleen voor mijn ​leerlingen. Ik ​bid​ voor alle mensen die in mij zullen geloven als ze uw boodschap horen. Laat alle gelovigen samen één zijn. Net zoals wij samen één zijn, Vader. En laat alle gelovigen ook één zijn met ons. Dan zullen alle mensen op aarde geloven dat u mij gestuurd hebt.
U hebt mij uw hemelse macht gegeven. En ik heb die macht aan de gelovigen gegeven. Daardoor zullen zij samen één zijn, net zoals wij samen één zijn.
Vader, u bent één met mij, en ik ben één met de gelovigen. Geef dat zij samen volmaakt één zijn met u. Dan zullen alle mensen weten dat u mij gestuurd hebt. Dan weten ze dat u van de gelovigen houdt, net zoals u van mij houdt. […] Ik heb hun bekendgemaakt wie u bent, en dat blijf ik doen. Uw ​liefde​ voor mij zal nu ook bij hen zijn. En ik zal altijd in hen zijn.

Johannes 17:20-23, 26 | Bijbel in Gewone Taal

Leven in Jezus
In het westen barsten we van de activiteiten, en we zijn super zelfgericht. ‘Ik! En Jezus komt bij mij. Ik! En Hij zorgt voor mij.’ Nee, Jezus wil dat Hij ook in Hem bent! We leven in de dagen van de Geest van God, die in de wereld en in ons continent beweegt. Hij maakt mensen bewust van zonden en brengt mensen bij het kruis. Gods geest laat het continent schudden. Zijn glorie rust op jou! God wil dat we onze harten naar elkaar toe keren, dat we samenwerken! God is veel breder dan alles wat we kunnen bedenken: stop Hem niet in een box van ‘Soul Survivor’ of in een manier van aanbidding.

I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one.

John 17:22 (NIV)

Als je gelooft in Jezus, als je wandelt met Hem, dan wil Hij jou vormen en gebruiken. Hij is dan in jou, maar jij ook in Hem: jouw leven wordt deel van Zijn leven, Zijn plan. Je wordt als het ware één met Hem, zoals Hij één met de Vader is. Is dit ook jouw gebed?