Berichten

Titus | Bijbel in één jaar

Door Martijn Kersloot Check! We kunnen weer een brief van Paulus afvinken: de brief aan Titus. Paulus beschrijft in de brief wat Titus op het eiland Kreta in de gemeente moet regelen. Titus krijgt te horen wat hij aan de gemeente moet vertellen en welke houding christenen moeten hebben. In het laatste hoofdstuk geeft Paulus…

Filemon | Bijbel in één jaar

Door Amanda Lock De brief van Paulus aan Filemon is de kortste brief die Paulus schreef. Terwijl Paulus in de gevangenis zit doet hij een verzoek aan zijn goede vriend Filemon. Geen verzoek voor hemzelf, maar voor een man die Onesimus heet. Deze Onesimus was een weggelopen slaaf van Filemon. Het gebruik in die tijd…

1 & 2 Korintiërs | Bijbel in één jaar

Door Annemiek Groeneweg Er valt ontzettend veel te ontdekken in de brieven die Paulus aan de gemeente in Korinte stuurde. Als ik alles wat hij schrijft in punten zou willen samenvatten, zou ik ver over het cliché van de driepuntenpreek heen gaan. Dit wordt dan ook geen driepuntenpreek, maar voordat je begint met lezen vertel…

Romeinen | Bijbel in één jaar

Door Martijn Kersloot Deze zomer heb ik een enorm leuke kinderkampweek beleefd. Tijdens een gesprek over zondigen vertelde ieder meisje in ons kleine groepje wat ze voor stouts had gedaan. Bij stiekem koekjes uit de koektrommel eten werd mijn groepje een beetje stil. Eén meisje vertelde me dat het haar niet kon schelen, ze genoot van haar…

Handelingen | Bijbel in één jaar

Door Hadassa Stehouwer ‘Wat de boer niet kent, dat vreet hij niet.’ Een bekend, oud spreekwoord, waar ik mezelf erg in herken. Niet alleen op het gebied van eten (al hou ik ook echt niet van nieuw eten proberen), maar ook op andere gebieden. Ik hou niet van verandering. Nieuwe school, nieuwe opleiding, nieuwe vrienden.…