ANBI

Stichting Soul Survivor Holland heeft een ANBI-beschikking, hierdoor zijn giften belasting-aftrekbaar. Vanwege deze ANBI-status zijn wij verplicht een aantal zaken te publiceren. Deze zaken vind je hier.

Soul Survivor wordt gevormd door twee stichtingen: Stichting Soul Survivor Activities en Stichting Soul Survivor Holland. Hieronder vind je de informatie over de ANBI erkende stichting, Soul Survivor Holland.

Naam instelling: Stichting Soul Survivor Holland
RSIN/fiscaal nummer: 820288470
Ons post- en bezoekadres: Deze kan je vinden op onze contactpagina.
Onze doelstelling: Financieel ondersteunen en samenwerken met andere kerken, christelijke, maatschappelijke en ontwikkelingsorganisaties. Tevens het werven van fondsen voor organisaties, kerken en projecten die zich ten doel stellen o.a. jongeren te helpen in hun geestelijke en maatschappelijke ontwikkeling op christelijke grondslag.

Bestuur
Voorzitter: Dhr. F.J. Kersloot
Penningmeester: Dhr. R. Steensma
Secretaris: De heer G.H van Dorp

Beloningsbeleid
De functies van de bestuurders zijn geheel op vrijwillige basis. Zij ontvangen derhalve geen vergoeding of honorarium. Stichting Soul Survivor Holland kent geen directie of medewerkers op de loonlijst.