Over Soul Survivor

Soul Survivor is een beweging
 • Een beweging van mensen verwijst naar een groep individuen die zich verenigen en gezamenlijk streven naar bepaalde doelen, ideeën of veranderingen.
 • Een beweging creëert een significante verandering in hoe mensen denken, voelen en doen.
van jonge mensen die aangeraakt zijn door de liefde van God. In die liefde zijn wij geworteld en het heeft ons voor altijd veranderd. We zijn gepassioneerd over Gods tastbare aanwezigheid
 • God is altijd aanwezig (Zijn alomtegenwoordige aanwezigheid), zelfs wanneer we dat niet ervaren, maar wanneer we Zijn aanwezigheid duidelijk en overtuigend ervaren dan spreken we van zijn tastbare aanwezigheid (manifeste aanwezigheid).
 • Een ander woord voor Gods tastbare aanwezigheid is zijn glorie. Gods glorie is Zijn karakter: goed, genadig en vol compassie (Exodus 33).
, daarin verlangen we naar herstel om te groeien én kracht om te gaan. Jezus is hierin ons voorbeeld: Hij vindt Zijn identiteit en roeping
 • God roept ons, allereerst, om Jezus te volgen en aan Zijn Koninkrijk mee te bouwen.
 • Hij roept ons ook voor specifieke dingen, binnen én buiten Zijn Kerk.
 • Jouw roeping is niet iets wat je kiest, maar iets wat God door Zijn Heilige Geest in je heeft gelegd: iets waarvan je voelt dat je het moet doen, iets dat je niet kunt laten.
bij Zijn Vader. We zijn vastberaden om ongeremd
 • We zijn enthousiast over het Koninkrijk van God en laten ons niet zomaar tegenhouden door wat er op ons pad komt.
 • We zijn niet schaamteloos of roekeloos, maar wél overtuigd en gepassioneerd.
het hoopvolle nieuws van Gods Koninkrijk
 • God bouwt vandaag aan Zijn toekomstige Koninkrijk, waar genezing, gerechtigheid en liefde voor eeuwig zullen heersen, door het werk van Jezus. In Hem ervoer de mensheid de aanwezigheid van Gods toekomst.
 • Elke genezing, elke daad van vergeving, elke actie om armoede aan te pakken, is een voorproefje van Gods Koninkrijk dat op een dag in zijn volheid zal komen.
 • Gods Koninkrijk is ingebroken in onze wereld door Jezus en zal op een dag volledig doorbreken op de aarde.
te delen in deze wereld. We verlangen ernaar om de hemel op aarde
 • De wereld op aarde zoals God het ten diepste bedoeld heeft wordt zichtbaar.
 • Deze uitdrukking is afgeleid uit het Onze Vader gebed.
te brengen door de kracht van de Heilige Geest. We zijn een community, een familie, waar mensen zich gekend weten en zich thuis voelen.

Visie

Wat geloven we

Wij geloven dat jonge mensen herstel en kracht vinden in de aanwezigheid van God. Hun levens worden getransformeerd wanneer ze ontdekken wie ze zijn in de ogen van hun Vader. Jonge mensen zijn geroepen om het Koninkrijk van God te laten zien door de kracht van Zijn Geest. We geloven dat jonge mensen een blijvende impact hebben op onze samenleving als ze getuigen van hun leven met Jezus.

Missie

Wat onze roeping is

Als Soul Survivor willen we ruimte geven aan:

God beleven
Ontmoeting

Soul Survivor geeft ruimte aan de Heilige Geest en daagt jongeren uit Jezus zelf te ontmoeten en ervaren.

Actief meedoen
Ervaring

We bouwen aan een cultuur waarin jongeren worden aangemoedigd en getraind om hun talenten te ontwikkelen. We zien het beste in hen en moedigen hen aan daarin te groeien.

Langdurige impact
Verandering

Bij Soul Survivor veranderen levens en wordt een vruchtbare basis gelegd voor een gezond leven met God. Dit zorgt voor een transformatie in de maatschappij.

Samen optrekken
Verbinding

Soul Survivor brengt mensen, kerken en organisaties samen die verlangen naar een beweging van God onder jonge mensen.

Soul Survivor maakt ruimte voor jongeren om God te ontmoeten en van Hem te ontvangen, te ervaren en leren, om te gaan en doen.

Waarden

Wat we belangrijk vinden

We verlangen naar de transformatie van onze harten en de wereld door Gods aanwezigheid. De God die perfect geopenbaard is in Jezus. Zijn liefde voor de wereld werd het meest zichtbaar aan het kruis. We strekken ons uit naar Hem in onze aanbidding, onderwijs en ministry. Binnen Soul Survivor bouwen we aan een cultuur met vijf belangrijke waarden:

Het is Gods verlangen om dichtbij ons te zijn, dat zien we door heel de Bijbel heen. Gods aanwezigheid is transformerend en geeft leven. We beseffen dat we God in ons, op ons en door ons heen kunnen ervaren en strekken ons hier dagelijks naar uit.

God heeft ons gemaakt naar Zijn evenbeeld en roept ons om te leven in verbinding met Hem, met onszelf en elkaar. We vinden eenheid in ons verlangen naar Jezus en we worden meer als Hem door elkaar lief te hebben in de verschillen.

We willen de wereld zien door de ogen van God. Met onze voeten in de aarde en handen in de hemel. Om Zijn hart voor de wereld te tonen door de gaven en vruchten van de Geest. Met als doel om de wereld herstelt te zien worden.
We geloven dat God door Zijn Woord en Heilige Geest tot ons allemaal spreekt. Het is een voorrecht en een eer om te zoeken naar naar wat Hij zegt.
Zoals de Vader Jezus zond, geloven we dat jongeren ook geroepen zijn om mee te bouwen aan Gods Koninkrijk.

Focus

Voor wie we het doen

Soul Survivor richt zich op jonge mensen in de leeftijd van 17 tot 25 jaar die nieuwsgierig zijn naar God of verlangen naar meer van God in hun leven. We ondersteunen jonge mensen om God te te leren kennen, Jezus na te volgen en om in de kracht van de Heilige Geest hun karakter, talenten en gaven te ontwikkelen.