Reactie Soul Survivor Holland op de uitkomst van het onderzoek naar Mike Pilavachi

Our statement is also available in English. Read it here.

De context van de situatie

In het voorjaar van 2023 zijn er beschuldigingen in de Engelse media geplaatst rondom Mike Pilavachi, de oprichter van Soul Survivor UK. In een eerder statement hebben wij laten weten erg geschrokken te zijn van deze berichten en spraken we ons medeleven uit naar allen die naar voren zijn gekomen met hun verhaal. We deelden de contactgegevens van het onderzoeksteam in Engeland en benadrukten dat we aan hen onze medewerking zouden verlenen. Ook gaven we aan dat er een uitgebreide reactie zou volgen wanneer het onderzoek is afgerond. De uitkomsten van het onderzoek zijn inmiddels bekend. Op donderdag 6 september heeft the Church of England de volgende conclusies van hun onderzoek gedeeld:

‘Mike Pilavachi is schuldig bevonden aan geestelijk, emotioneel en psychologisch (machts)misbruik. Wat werd gekenmerkt door een systematisch patroon van dwingend en controlerend gedrag en heeft geleid tot ongepaste relaties. Waarin onder andere worstelen met en het masseren van jonge mannelijke stagiaires heeft plaatsgevonden*.’

* Mike had elk jaar twee of meerdere stagiairs die met hem optrokken. Dat zijn altijd jonge mannen geweest die met hem meeliepen als trainingsjaar om te groeien in leiderschap.

Je kunt hier de rest van de conclusies lezen ›

Waarom delen wij dit bericht?

Als Soul Survivor Holland willen we reageren op deze situatie. We zijn relationeel verbonden door de naam die we dragen en de geschiedenis met Mike. Hij is namelijk aan de begindagen van Soul Survivor Holland (rond 1997) betrokken geweest, onder andere in de raad van advies. Door de jaren heen is hij als spreker aanwezig geweest op onze festivals. In 2015 was hij voor het laatst bij ons. We vinden het belangrijk om op deze berichtgeving te reageren. Ook al heeft het onderzoek plaatsgevonden in Engeland en zijn ons geen verhalen bekend geworden van vergelijkbare aard in Nederland. Niet via het onderzoeksteam in Engeland, niet via onze eigen relaties en ook niet door de media in binnen- of buitenland. Het voelt ergens ver weg, maar ook dichtbij. De beweging is ontstaan in Engeland en van daaruit is Soul Survivor Holland als zelfstandige organisatie opgericht. We voelen ons, door de oorsprong en relationele verbondenheid, verantwoordelijk om inhoudelijk te reageren op de uitkomsten van het onderzoek.

Introductie op onze reactie

Voordat we inhoudelijk reageren op de conclusies van het onderzoek zijn er twee dingen die we vooraf belangrijk vinden om te noemen:

 1. We willen erkennen en begrijpen dat het nieuws rondom Mike een scala aan reacties kan oproepen. Verdriet, angst, boosheid, onbegrip, vragen, verslagenheid, verwarring, enzovoorts. Wanneer een leider de fout ingaat en ons teleurstelt, dan maakt dat veel los. Het is extra moeilijk wanneer dit bericht teleurstelling omhoog haalt van oude pijn over andere personen met een voorbeeldfunctie. Een ouder, een jeugdleider, een leraar, een voorganger of een ander ouderlijk of gezaghebbend figuur.
 2. We zijn ons ervan bewust dat een ieder zijn of haar mening heeft over deze situatie en hoe daarop gereageerd wordt. We proberen integer en liefdevol te reageren op de pijn, complexiteit en sensitiviteit van dit onderwerp. Het is ons hart om bij te dragen aan recht en herstel. Waarbij we willen waken voor het ontkennen en toedekken van fouten. En ook niet willen vervallen in het volledig ‘cancelen’ van een persoon die fouten heeft gemaakt.

Te midden van alle gevoelens en meningen, willen we blijven kijken naar Jezus. Hij die Zich ontfermt over een ieder en Zijn naam verbindt aan een gebroken wereld. Hij ziet ons in al onze gevoelens, fouten en houdt ons vast in de verschillen. Hij die gisteren, vandaag en morgen dezelfde is.

Onze reactie

Zie hier onze reactie naar de verschillende betrokken partijen in deze situatie. Wanneer je op één van de betrokken partijen klikt, verschijnt de tekst. De reacties naar de slachtoffers en Mike hebben wij in het Engels vertaald en verstuurd naar de onderzoekscommissie met het verzoek om deze met hen te delen.

Als Soul Survivor Holland onderschrijven we het belang dat er een onderzoek heeft plaatsgevonden naar de beschuldigingen die zijn geuit richting Mike Pilavachi. We hebben respect en bewondering voor de personen die in Engeland met hun verhaal naar voren zijn gekomen*. Daar is veel moed en lef voor nodig! Tegen hen willen we zeggen:

We zijn ons bewust van en erkennen de pijn en boosheid die je ervaart. Dit had niet mogen gebeuren. Leiders behoren zich ten alle tijden te bekommeren over het creëren van een veilige plek. Zodat jij je als mens kan ontwikkelen en je kan groeien in je liefde voor God, de kerk en deze wereld. Het doet ons ongelofelijk veel verdriet, als leiderschapsteam en bestuur van Soul Survivor Holland, wanneer we stilstaan bij wat er gebeurd is. Het is onze hoop en ons gebed dat je je gehoord voelt in je gevoelens en ontvangt wat je nodig hebt in jouw herstelproces.

* Wij hebben contact gezocht met het National Safeguarding Team in Engeland. In het gehele onderzoek hebben zij geen aanleiding gezien om Soul Survivor Holland in het onderzoek te betrekken.

Het is van groot belang dat mensen actie ondernemen om mensen te beschermen tegen ongezond leiderschap. En dat zij herstel vinden voor wat hun is overkomen. Al stopt het verhaal daar niet. Het is belangrijk dat er ook oog is voor degene die fouten heeft gemaakt en zijn waardigheid als mens te blijven zien. Tegen Mike willen we zeggen:

Nu de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn, willen we als bestuur en leiderschapsteam ook een bericht aan jou sturen. De uitkomsten van het onderzoek maken allerlei gevoelens los: ongeloof, schrik, boosheid, onbegrip, medeleven en vooral verdriet. Ook hebben wij onbeantwoorde vragen over hoe jij zelf terugkijkt op de afgelopen jaren en jouw functioneren als leider. We begrijpen dat de uitkomsten ook veel bij jou moet losmaken. De schade die de ongezonde kanten van jouw leiderschap teweeg hebben gebracht, zullen overweldigend, schaamtevol en pijnlijk voor je moeten zijn. In deze periode, waarin je geconfronteerd wordt met je onvolmaaktheden en fouten, hopen we en bidden we dat je je tegelijkertijd geliefd weet in Jezus. De meest trouwe vriend, in alle dagen van ons leven. Dat ook jij je gezien weet in je gevoelens en ontvangt wat je nodig hebt in jouw herstelproces.

We zijn ons ervan bewust dat dit nieuws ook impact heeft op (oud-)bezoekers en -medewerkers van Soul Survivor Holland. Tegen hen willen we zeggen:

In de afgelopen maanden hebben meerdere van jullie contact met ons gezocht rondom de berichtgevingen over Mike. Jullie verdriet, boosheid en teleurstelling is zo begrijpelijk en hebben we als leiderschapsteam en bestuur ook gevoeld. Zeker wanneer je Mike als rolmodel hebt ervaren of wanneer je je persoonlijk met hem verbonden hebt gevoeld. We begrijpen ontzettend goed dat dit nieuws je in de verwarring kan brengen en vragen oproept. Het kan impact hebben op je vertrouwen in leiderschap, bedieningen, structuren en alles daaromheen. Zeker wanneer je zelf of in je omgeving de effecten van ongezond leiderschap hebt meegemaakt. Als je met ons in gesprek wilt over dit nieuws, vragen we je een mail te sturen naar contact@soulsurvivor.nl.

Misschien ben je pas in de afgelopen jaren in aanraking gekomen met Soul Survivor Holland en ken je Mike Pilavachi helemaal niet. Of wist je helemaal niet dat Soul Survivor ook in Engeland zit en dat we dezelfde naam dragen. Graag praten we je een beetje bij zodat je de situatie beter snapt. Zoals je eerder hebt kunnen lezen is Mike Pilavachi de oprichter van Soul Survivor. In Engeland is Soul Survivor een kerk in Watford en van 1993 t/m 2019 organiseerde zij jaarlijkse festivals waar tienduizenden jongeren op afkwamen.

In 1997 was er in Nederland de familieconferentie ‘In Your Presence’ en Mike was hier één van de sprekers. Hij benadrukte dat het werk van de Heilige Geest voor iedere gelovige is, ongeacht je leeftijd. Ook sprak hij bewogen en met veel humor over de genade die Jezus verkondigde op aarde. Daarnaast wist het werk van de Heilige Geest op een toegankelijke (‘naturally supernatural’) wijze te demonstreren. Na die conferentie ontstond het verlangen om Soul Survivor Holland op te richten en in 1998 was er het eerste Soul Survivor Festival in Nederland. Ook in andere landen (o.a. Zuid-Afrika, Nieuw Zeeland en Amerika) ontstonden onafhankelijke organisaties die de naam Soul Survivor droegen. Met Mike en de rest van het leiderschapsteam van Soul Survivor UK waren we in de beginjaren sterk relationeel verbonden. Dit willen we tegen onze huidige bezoekers en vrijwilligers zeggen:

Ook al ken je Mike misschien niet, toch willen we ons ook tot jou richten. Zodat je op de hoogte bent en omdat we ons bewust zijn dat dit soort nieuws kan zorgen voor verwarring en vragen. Zeker wanneer je zelf of in je omgeving de effecten van ongezond leiderschap hebt meegemaakt. Als je met ons in gesprek wilt over dit nieuws, vragen we je een mail te sturen naar contact@soulsurvivor.nl.

Veelgestelde vragen

In de afgelopen periode hebben we meerdere reacties op ons afgekregen. De meeste van deze reacties zijn terug te brengen naar twee vragen:

 1. Wat zijn jullie afwegingen geweest qua berichtgeving rondom Mike?
 2. Waar is Soul Survivor Holland zich bewust van geworden door deze situatie?

De reden dat we hierop ingaan is, omdat we een plek van openheid willen zijn. We zijn ons ervan bewust dat sommigen zich kunnen vinden in onze antwoorden en anderen niet. We beantwoorden deze vragen niet om ons te verantwoorden. Ook pretenderen we niet dat we alles perfect doen. We hopen dat onze openheid leidt tot een dialoog over hoe om te gaan met pijnlijke, complexe en sensitieve situaties als deze. Zodat dit voor de volgende generatie leidt tot een gezonder emotioneel en geestelijk klimaat.

 • Waarom komen jullie nu pas met een uitgebreide reactie?
  Toen de berichtgeving rondom Mike in het nieuws kwam, hebben we besloten om te wachten met een uitgebreide reactie. We wilden niet vooruitlopen op het onderzoek en eerst de uitkomsten afwachten. Aan de berichten in de media wilden wij nog geen conclusies verbinden. Dit is de statement die we destijds geplaatst hebben:


  ‘Als Soul Survivor Holland zijn we geschrokken van de berichten rondom Mike Pilavachi. Het doet ons verdriet en pijn. We denken aan en bidden voor alle betrokken partijen. Soul Survivor Holland is een onafhankelijke organisatie. We dragen dezelfde naam en zijn relationeel verbonden. We willen benadrukken dat het onafhankelijke onderzoek naar de beschuldigingen nog gaande is. We wachten de uitkomsten hiervan af. Mike Pilavachi is in het verleden spreker geweest op meerdere festivals en was voor het laatst bij ons in 2015. Wij hebben aan het onafhankelijke onderzoeksteam, indien zij dit wenselijk achten, onze medewerking aangeboden. Mochten mensen hun ervaring rondom Mike Pilavachi willen delen, dan kunnen zij contact opnemen met het National Safeguarding Team in Engeland. Dit team is te bereiken via safeguarding@churchofengland.org.’

   

   

 • Waarom hebben jullie niet eerder op jullie socials of website gecommuniceerd?
  We hebben onszelf meerdere vragen gesteld toen het nieuws rondom Mike naar buiten kwam. Welke boodschap willen we nu communiceren? Wie willen we bereiken en via welke kanalen bereiken we die het best? We hebben uiteindelijk een eerste statement in april 2023 verspreid. Waarbij we het belangrijk vonden dat met name de oud-bezoekers en medewerkers dit zouden lezen. We hebben ingeschat dat we die het beste konden bereiken via de media en ons eigen netwerk. Onze social media kanalen en de website worden voornamelijk bezocht door jongeren en bezoekers van nu, veelal mensen die Mike niet kennen. Voor de zomer hebben we uiteindelijk in onze e-news verwezen naar het statement, omdat de uitkomsten van het onderzoek langer op zich liet wachten.
 • In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat we géén goed zicht hebben gehad op de situatie in Engeland. Naar buiten toe lijken we één organisatie, maar onderling zijn we losstaand en dragen we geen verantwoording naar elkaar af. Daar zullen we de komende periode over in gesprek moeten gaan met elkaar en met Engeland.
 • Leiderschapsstructuur en cultuur is belangrijk om periodiek te blijven evalueren.
 • We onderschrijven het belang van een onafhankelijk meldingspunt (extern) en vertrouwenspersonen bij grensoverschrijdend gedrag voor zowel bezoekers, medewerkers als leiders. We zijn in gesprek met een onafhankelijk meldpunt om deelnemer te worden van hun organisatie. Zij bieden een ondersteunend netwerk, meldpunt en kunnen onafhankelijk onderzoek doen bij klachten. Nadat dit proces is afgerond zullen we hierover actief communiceren naar onze achterban. Op ons aankomende Festival communiceren we actief naar de bezoekers over het (voor iedereen toegankelijke) meldpunt van deze organisatie.

Wanneer je naar aanleiding van onze reactie in gesprek met ons wilt, dan kan je ons bereiken via contact@soulsurvivor.nl.