Me, Myself and I

Door Judith Kersloot-Oppelaar

Me, myself and I. dat is waar het om draait! Althans, zo lijkt het soms als ik om mij heen kijk. En als ik heel eerlijk ben kan ik zelf ook de neiging hebben om erg op m’n vierkante meter gericht te zijn (there, I said it…). En toch… we zijn socialer dan back in the days dankzij social media, maar eenzamer dan ooit! Met name ouderen en jongeren. Het lijkt wel alsof we het steeds meer kwijt raken om kwetsbaar te zijn in relaties en langdurig verbonden met iemand te zijn.

We kunnen honderden vrienden op Facebook hebben, maar ons nog steeds ontzettend eenzaam voelen. Sterker nog, we kunnen in de kerk zitten, maar nog steeds heel eenzaam zijn. En ik denk dat dit Gods hart breekt. Het is nooit Zijn bedoeling geweest dat mensen eenzaam zouden zijn. Ik geloof dat God ons vandaag de dag uitdaagt om in deze ik-gerichte wereld ook op een ander gericht te zijn en de ander lief te hebben. Ik geloof dat onze wereld schreeuwt om mensen die liefhebben zoals Jezus deed, want dat zet onze wereld pas echt op z’n kop. En met de wereld bedoel ik ook jij en ik. We hebben het nodig dat we geliefd worden door elkaar op een manier die anders is dan we gewend zijn, zoals Jezus deed.

Jezus zegt een hele hoop over liefhebben enzo. Onder andere in Johannes 15. Jezus is daar bezig met Zijn afscheidswoorden. Hij zal vlak daarna worden gearresteerd en sterven aan een kruis. En in deze hoofdstukken wil Hij nog een hele hoop belangrijke dingen tegen z’n discipelen zeggen. En in dit hoofdstuk staat bijvoorbeeld: “Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben, zoals ik jullie heb liefgehad”. Dat zegt Hij niet één keer, maar heel vaak, ook in de hoofdstukken daarvoor. Kortom: Hij wilde echt dat de discpelen dit in hun oren zouden knopen! Alsof Hij niet vaak genoeg kan zeggen: Ik heb jullie ZO lief, alsjeblieft, HEB ELKAAR LIEF!”

En het liefhebben van elkaar zoals Jezus ons heeft liefgehad is zo mooi en ZO anders dan de ik-gerichte wereld waarin wij leven. Het is een manier van liefhebben waar onze wereld om schreeuwt. Liefhebben zoals Jezus is een gevende liefde. Liefhebben zoals Jezus, is de ANDER liefhebben. Als er iets is wat ik bijzonder vind aan Jezus, is het dat Hij er een neusje voor heeft om specifiek mensen uit te pikken en lief te hebben. Hij zoekt die ‘ene’ op die niemand verwacht. En de bijbel staat vol met verhalen hiervan.

Bijvoorbeeld Zacheus (Lucas 19), een rijke tollenaar (een soort corrupt mannetje van de belastingdienst) die niet bepaald populair was. Jezus roept ons op om mensen zoals Zacheus lief te hebben.

En de vraag is, wie zijn vandaag de dag de Zacheussen in onze wereld? Wie, of welke groepen mensen, staan bij ons als ‘anders’ bekend of als ‘zondig’ of..? Laat me je helpen; vluchtelingen, moslims, homo’s, pedofielen. Ik denk dat Jezus ons opdraagt om ze lief te hebben, net zoals Hij deed toen bij Zacheus en vandaag nog steeds doet. Het zijn vaak mensen die eenzaamheid maar al te goed kennen. Het vraagt van ons dat we ze niet veroordelen. Betekent dat dat we alles maar goed moeten keuren wat onze ‘hedendaagse Zacheussen’ doen of zeggen? Nee… maar wel dat we ze liefhebben.

Misschien een leuke hersenkraker voor je: wie is jouw Zacheus? Een Zacheus in je leven is iemand die totaal anders is dan jijzelf. Een Zacheus kan je collega zijn die je het bloed onder je nagels vandaan haalt. Een Zacheus kan een Feyenoorder zijn (hehe). Ga de uitdaging aan om die persoon proberen lief te hebben. Sowieso dat Jezus je daarbij wil helpen! En het toffe is dat door zo’n Zacheus lief te hebben je zelf ook verandert en wellicht jouw Zacheus ook!

Ik ben er van overtuigd dat als we liefhebben zoals Jezus, wij zelf veranderen en de wereld om ons heen een stukje mooier wordt. We worden meer op de ander gericht en DAT maakt ons minder eenzaam.