1, 2, 3 Johannes | Bijbel in één jaar

door Martijn Mom

Wat is liefde? Als je deze vraagt stelt heb je een mooie start voor een romantisch liedje te pakken. Als je het googled vliegen de hartjes, bloemenplaatjes en quotes je om de oren. Dit is mij absoluut niet mannelijk genoeg en erg zweverig allemaal. Al die zoekresultaten zijn waarschijnlijk vanaf één of andere roze wolk ontworpen.

In 1 Johannes 4:9 staat:

Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.

En in het evangelie van Johannes staat:

Er is geen beter voorbeeld van liefde, dan wanneer iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden (15:13).

De bijbel is hier toch een stuk praktischer (en mannelijker!) dan Google. God liet Zijn liefde aan ons zien, door zijn Zoon te geven, speciaal voor ons.

En die liefde, die God laat zien, is besmettelijk! Het zorgt dat wij God gaan liefhebben.

Wij hebben God lief, omdat Hij ons eerst liefhad. (1 Joh. 4: 19)

Dat is nogal een verschil met liefde die je moet verdienen door allerlei religieuze regeltjes. De liefde van God duwt langzaam al onze angst uit ons leven. Want volmaakte liefde drijft vrees uit (vers 18). Ons leven voor God begint met Zijn initiatief en Zijn liefde. Met die liefde raakt Hij ons en zo leren wij hem kennen en geloven. Kijk maar naar vers 16:

Wij hebben de liefde die God voor ons heeft gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in Hem.

De liefde stroomt bij God over en begint nu ons te vullen.

De liefde blijft niet tussen ons en God: het stroomt ook over naar elkaar.

Want als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben (vers 11). Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden. (vers 12b)

Als wij christenen elkaar liefhebben, is dat een teken van Zijn liefde die in ons aan het groeien is.

De liefde gaat nog verder. Het helpt ons om ons aan Gods geboden te houden (1 Joh. 5: 3, Joh. 15: 4). Hem liefhebben en je aan Zijn geboden houden gaan hand in hand. De een kan niet zonder de ander. Met alleen geboden, zonder liefde word je een zuurpruim. Met alleen liefde, zonder geboden word je een dromer die nooit verder komt. Als je je aan Gods geboden houdt, ga je Zijn liefde uitdelen. Want als je Zijn geboden samenvat dan is dat: Heb God lief en je naasten zoals jezelf (Mattheus 22: 37-40). Je wordt dan net als Jezus; bereidt om jouw leven op te geven uit liefde voor de mensen om je heen (joh. 15: 13).

Je kent het volgende gezegde wel toch? Goed voorbeeld doet goed volgen. Als je de liefde van God en van Jezus ziet, dan ga je Hen daarin volgen. Blijf niet op je roze wolk zitten, laat je besmetten en deel uit!

Als laatste: 2 Johannes 1: 12 ;-).