Help, mijn vrienden willen profeteren!

door William Duijzer

Je kent ze wel, van die enthousiaste lui die iets van God hebben gehoord en dat heel graag met jou willen delen. Ze hebben een woord van God! Geweldig natuurlijk, maar stiekem wil jij dat zelf ook wel. Hoe gaat zoiets in zijn werk en hoe ontvang je een woord? En als je denkt iets te hebben ontvangen, hoe breng je dat dan over? En hoe ga je om met indrukken die eigenlijk negatief zijn? Daar gaan we het nu eens over hebben.

Wat is profetie?

Laatst verwoordde iemand het op een hele mooie manier, hij zei dit: “Profetie is het benoemen van het goud in de ander. Het herkennen van de schoonheid en excellentie die God in het (geestelijke) DNA van die ander heeft gelegd. Profetie is het lezen van de poezië, het kunstwerk, het meesterwerk dat God aan het schrijven is over het leven van die persoon.

Dat is toch geweldig? Als we profeteren, ontdekken we de hoopvolle plannen die God voor die persoon heeft (1 Kor 14:3). Hoe Hij het leven bedoeld heeft en waar Hij mee bezig is in en door die ander. Paulus schrijft dat de gave van profetie één van de belangrijkste is om je naar uit te strekken (1 Kor 14:1 & 1 Kor 14:39). Dat schrijft hij volgens mij omdat God niets liever wil dat Zijn hart delen en profetie is één van de manieren waarop Hij dat doet. Wanneer wij onszelf trainen en ontwikkelen in profetie leren we samenwerken met God om Zijn hart bekend te maken in deze wereld.

Wanneer wij onszelf trainen en ontwikkelen in profetie leren we samenwerken met God om Zijn hart bekend te maken in deze wereld.

Hoe kan je jezelf ontwikkelen in profeteren?

Dat is een hele goede vraag! Profeteren is voor iedereen (1 Kor 14:5), dus het is voor ons allemaal mogelijk om daarin te groeien. In de bijbel wordt profetie een gave genoemd, en een gave is iets dat je kan ontwikkelen. Denk maar aan iemand die als gave muziek maken heeft. Om iets met muziek te kunnen zal die persoon moeten oefenen, leren en fouten maken. Zonder oefening blijft het bij een gave waar je weinig mee kan. Zo is het ook met profetie: wil je groeien, dan is oefenen een must. Het lastige is dat wanneer je gaat oefenen je ook altijd fouten zal maken. Maar dat geeft niet! Het is juist belangrijk om jezelf te bekwamen! Om je een beetje te helpen heb ik 7 tips waardoor jij jezelf kan trainen (want 7 is het getal van de volheid).

#1: Geloof dat het voor jou is
Door de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren is het voor iedereen mogelijk geworden om de Heilige Geest te ontvangen en te profeteren. Geloof daarom ook dat het voor jou is! Want wanneer je het niet gelooft wordt het een stuk lastiger om iets te ontvangen . Heb je nog niet de Heilige Geest ontvangen? Vraag dan eerst aan God of Hij je vult met Zijn Heilige Geest.

#2: Leer te luisteren
Voor je iets kan uitdelen zal je iets moeten ontvangen (wie ontvangt kan geven, zeg maar). Dat klinkt misschien simpel, maar vaak willen we uitstappen en gaan profeteren zonder dat we beginnen bij de basis: jouw relatie met Jezus. Je ontvangt woorden of indrukken van Jezus wanneer je naar Hem gaat luisteren (Mat 6:33). Zelf luister ik altijd naar God door bijbel te lezen, te bidden of te worshippen. In die momenten kan je oefenen en Hem vragen om je  specifieke indrukken of woorden voor personen of situaties te geven.

#3: Vraag door
Als je een indruk, woord, beeld of tekst ontvangt vraag dan aan de Heilige Geest waarom Hij dit met jou deelt. Wat is de intentie van de Heilige Geest? Wat bedoelt Hij precies? Soms horen we iets en is het niet direct duidelijk wat God precies bedoelt. God wil ons meenemen de diepte in en Hij wil graag aan ons laten zien welk verhaal er zit achter een indruk. In de bijbel lees je bijvoorbeeld over Daniël die ging vasten om een beeld beter te begrijpen of een Petrus die meerdere keren hetzelfde beeld kreeg voordat hij het begreep.

#4: Toets je indruk
De bijbel zegt dat we profetie niet moeten kleineren maar dat we het goede moeten behouden (1 Tess 5:19-21). Wanneer je een indruk krijgt, toets het aan de bijbel en Gods woord en karakter. Past je indruk bij Jezus? Is het iets wat Jezus ook zou zeggen tegen een persoon? En klopt je indruk theologisch gezien? Als je een indruk ontvangt die recht tegen het woord van God in gaat dan is het waarschijnlijk niet iets uit het hart van God.

#5: Breng het over
Als je een profetie hebt ontvangen voor iemand, ga dan naar die persoon toe en vraag of je de profetie mag delen. Bij mij werkt het altijd om te zeggen dat ik het idee heb dat God iets heeft laten zien over die ander. Het is belangrijk om dat te vermelden want je weet nooit zeker of de profetie die je hebt een juist woord is. Laat daarom altijd ruimte open voor die ander om nee te zeggen of de profetie naast zich neer te leggen.

#6: Wees liefdevol
Wanneer je een boodschap overbrengt wees dan bemoedigend en liefdevol naar die persoon. Profetie is om elkaar op te bouwen (1 Kor 14:3) en niet om elkaar af te breken. Wanneer we profeteren zou het altijd onze intentie moeten zijn om die ander te bemoedigen en bekrachtigen. En dat werkt het beste door liefdevol en nederig te zijn.

#7: Vraag of het klikt
Nadat je gebeden en geprofeteerd hebt is er niks leukers dan te weten of het klopt. En het mooie is dat je dat gewoon kan vragen! Ik vraag meestal of iemand er wat mee kan en of het klikt. Als dat zo is kan je even praten over wat er dan precies raak was en hoe het hem of haar geraakt heeft. Dit helpt je groeien in profeteren omdat je met die inzichten jezelf weer kan scherpen. Ook is het altijd superbemoedigend om te horen dat de profetie klopt. En het is tof om te ontdekken dat iets wat jij voor voor iemand hebt ontvangen aansluit bij het leven van die persoon.

Uiteraard is er nog veel meer te zeggen over profetie, maar dit kan een goed begin zijn. Van 23 tot 25 maart organiseert het Ministryteam van Soul Survivor een trainingsweekend met nog meer onderwijs hierover. En je wordt daar ook gelijk uitgedaagd om het zelf te gaan doen!

Heb jij verlangen naar meer?