Help, ik ben geroepen?!

door: Coen Nuijten | Tekst: Martijn Kersloot

Jouw roeping is uniek! In het Oude Testament roept God alleen ‘speciale’ mensen. In het Nieuwe Testament roept God iedereen die bereid is Jezus te volgen. Vandaag de dag zijn dat 7 miljard verschillende roepingen, waarvan niet één hetzelfde is. Wow!

Simpelweg bij God zijn
Je roeping is niet per se iets wat je moet gaan doen, maar gaat om het simpelweg bij God zijn. Om te leren om naar Zijn stem te luisteren, om te genieten van wat God over je uitspreekt. Het gaat niet om autoriteit, maar juist om intimiteit: dat je verwacht dat God gaat spreken. Op die plek mag je ontdekken wie je bent (in God) en dat je daar in mag leven, daarna volgt de rest wel!

Het gaat niet om autoriteit, maar juist om intimiteit.

Verschillende generaties
Er zijn zoveel vormen van God aanbidden en dienen die we nog niet kennen. God wil die creatieve manieren in je vrij zetten. We kunnen van verschillende generaties leren. Van kinderen kun je geloof leren, van jeugd creativiteit en van volwassenen juist kennis. We hebben het allemaal nodig. Vraag juist aan andere generaties ‘wat kan ik van jou leren?’.

We kunnen van verschillende generaties leren.

Martha en Maria
“Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat Hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving Hem in haar huis. En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar Zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij: Heere, trekt U het Zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt. Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen.”
– Lucas 10:38-42 (HSV)

Net als Martha kun je heel druk zijn. Misschien ben je wel op zoek naar meer van God, maar neem je nooit rust om simpelweg bij Hem te zijn. Wees dan net als Maria, kies ‘het goede deel’. Begin bij het begin: bij Gods voeten zitten en te luisteren naar Hij tegen je zegt. Sta open voor wat Hij over je te zeggen heeft, zonder te denken ‘ach, dat past niet bij mij’ of ‘dit is op dit moment niet voor mij’. Als Hij iets tegen je zegt, dan heb je dat nodig op dat moment, niet eerder, niet later.

Maria heeft het goede deel uitgekozen,
dat niet van haar zal worden afgenomen.

Lucas 10:42 (HSV)

En mijn roeping dan?
Begin met het zijn in Gods aanwezigheid en begin niet met direct dingen doen. Wacht totdat God een opening geeft: Hij zal je vertellen wat je roeping is en waar je mag beginnen!

Dit jaar spreekt Coen weer op het Festival!
Ben jij er ook bij? Scoor snel je tickets.